Boeken bij XclusiveVillas.com:

iDEALSofortBankingWebshop keurmerk

Privacy, Cookies & Disclaimer

Xclusive.Travel o.a. handelend onder de naam XclusiveBarbados.com en XclusiveVillas.com verklaart zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarop het toezicht wordt gehouden door Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te Den Haag.
XclusiveVillas.com is bereikbaar met mail@xclusive.travel en/of mail@xclusivevillas.com als ook onder telefoonnummer +31 (0)651 380402 en kantoorhoudend op de Ter Nieuwburgstraat 18, 2548 SC Den Haag, Nederland. Eerste contactpersoons is R.S. Biharie, Managing Director van Xclusive.Travel. 


Privacybescherming Persoonsgegevens

Al uw "actief" aan ons doorgegeven gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de AVG, geldende vanaf 25 mei 2018.
Uw gegevens zullen niet aan derden worden overhandigd anders dan voor het doel waarvoor u op deze website diensten bestelt en afneemt, zoals betrokken boekingsmedewerkers, reisadviseurs, verhuurders van accommodaties, lokale autoriteiten ter controle van vakantieverblijven, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurders of transferbedrijven, dmc's voor tours waarbij persoonsgegevens benodigd zijn om de gevraagde diensten uit te voeren.

Uw gegevens zullen niet aan derden worden overhandigd anders dan voor het doel waarvoor u op deze website diensten besteld en afneemt.
Uw gegevens worden wel opgeslagen voor commerciële doeleinden ter gebruik en promotie van Xclusive.Travel en XclusiveVillas.com, maar nimmer verhandeld of verstrekt aan derden.

Uw boekingsgegevens worden tenminste 5 jaar bewaard in onze administratie om te voldoen aan wettelijke vereisten. U heeft recht op inzage, rectificatie gedurende of wissing van uw gegevens na de wettelijke bewaartermijnen. Tevens kunt bezwaar maken tegen de verwerking va uw persoonsgegevens, welk bezwaar u dan richt aan Xclusive.Travel. Alle gegevens zijn geacht met uw toestemming te zijn verkregen,waarbij het recht bestaat op intrekking van deze toestemming. 

Indien u uw toestemming intrekt om uw persoonsgegevens in een register bij te houden, danwel om wissing van deze gegevens verzoekt, bestaat de kans dat afgenomen diensten niet meer kunnen worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor het niet verstrekken van gevraagde gegevens om een dienst te kunnen uitvoeren.
Het niet verstrekken, intrekken of laten wissen van uw (persoons)gegevens waardoor een afgenomen dienst niet (meer) kan worden uitgevoerd is geheel de verantwoordelijkheid van de klant zelf en is mogelijk aansprakelijk voor hiervoor gemaakte kosten door Xclusive.Travel en geen (kosteloze) annuleringsgrond van diensten, huur van een accommodatie of anderszins betreffende bemiddelingsactiviteiten door Xclusive.Travel.

Indien u, bijvoorbeeld in het geval van een boeking, gegevens van derden aan ons verstrekt, dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen.

Bij aanmelden van uw e-mailadres voor periodiek nieuws, wordt dit e-mailadres in onze database voor dit doeleinde opgeslagen. Voor deze dienst kunt u zich te allen tijde afmelden waarna het e-mailadres niet meer voor deze dienst zal worden aangewend en uit de mailinglijst verwijderd.

Cookies bij XclusiveVillas.com
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan.

Cookies kunnen gebruikt worden voor: het onthouden van loginnaam of instellingen, het vergaren van surfinformatie (profiling), het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie).

De "Cookiewet" is sinds juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen.
Voor technisch noodzakelijke cookies, zoals bij een boeking of een inlogpagina is geen toestemming vereist.

Sinds maart 2015 is de cookiewet versoepeld: het is niet langer nodig om toestemming te vragen voor cookies als je die inzet om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij, mits dit geen of geringe gevolgen heeft voor de privacy van de gebruiker. Met deze uitzondering is het mogelijk geworden om tools als Google Analytics in te zetten zonder toestemming.
Via Google Analytics surfinformatie verzameld, welke niet traceerbaar zijn tot een persoon of specifieke webbrowser.

XclusiveVillas.com gebruikt cookies voor Google Analytics en heeft een bewerkingsovereenkomst hiertoe gesloten. Gekozen is voor het maskeren van de laastste cijfers van het IP-adres.
Er wordt geen gebruikt  gemaakt van andere Google diensten i.c.m. Google Analytics.
XclusiveVillas.com zal nimmer uw persoonlijke gegevens delen met derden en gebruikt deze informatie hooguit voor eigen analyses. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) of Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Cookies verwijderen:
U kunt cookies automatisch laten wissen wanneer de browser wordt afgesloten. Zo blijft informatie nooit lang bewaard en kunt u niet "gevolgd" worden. Ook kunt u handmatig per sessie cookies wissen of weigeren.
Voor het wissen of weigeren van cookies, kunt u een instructiepagina van de Consumentenbond raadplegen.

Indien u geen gebruik wenst te maken van de plaatsing van cookies bij een boeking van een vakantievilla, verzoeken we u alle gegevens per e-mail te sturen aan: mail@XclusiveVillas.com

Disclaimer
Deze website van Xclusivevillas.com en andere extensies, geniet auteursrechtelijke en beeldrecht bescherming en  is louter bestemd voor eigen gebruik of gebruik van de individuele website-bezoeker, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van XclusiveVillas.com is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvuldigen, of beschikbaar te stellen op een netwerk.
Het is niet toegestaan deze website of de inhoud hiervan te i-framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden/gelinkt van of naar deze website.

Aansprakelijkheid
Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie.
Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze website.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
Alle informatie is aan verandering onderhevig en kan zonder melding en toestemming vooraf gewijzigd worden.
 
Alle informatie op deze website is met zorgvuldigheid samengesteld op basis van eigen redactie en informatie aangeleverd door derden. De houder van deze website is niet aansprakelijk te stellen op onjuistheden, type- of spelfouten.
Alle informatie, prijzen en diensten zijn onder voorbehoud en geheel vrijblijvend tot bevestiging in elektronische vorm per e-mail of brief. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gepubliceerde prijzen of andere beschrijvingen. Alle genoemde prijzen zijn in Euro's, maar worden mogelijk betaald in Sterling Ponden en kunnen dan door valutaschommelingen en extra bankkosten afwijken van de uiteindelijke prijs.

XclusiveVillas.com
bemiddelt in de verhuur van luxe
en exclusieve vakantievilla's op
de mooiste locaties in de wereld.
Zoek en boek uw vrijstaande
exclusieve vakantievilla of luxe vakantiehuis met zwembad.

XclusiveVillas.com
Ter Nieuwburgstraat 18
2548 SC Den Haag, NL
T:+31 (0)651 380402
E-mail: mail@XclusiveVillas.com
  • Zuid-Frankrijk - St. Tropez, Ste. Maxime, Cannes, Monaco
  • Italie - Umbrie, Bloemenriviera, Adriatische kust, Ligurische kust, Sicilie
  • Portugal - Algarve, Beira Alta
  • Spanje - Marbella, Barcelona, Malaga, Ibiza, Canarische eilanden, Mallorca, Menorca, Costa's
  • Caribisch gebied - Aruba, Bonaire, Curacao, St. Maarten, Jamaica, Barbados, Bahama's
  • Indonesie - Bali