Boeken bij XclusiveVillas.com:

iDEALSofortBankingWebshop keurmerk

Huurvoorwaarden van Xclusive.Travel 
Download hier de printversie van XT-Huurvoorwaarden.

Artikel 1 Inleidende bepaling

 1. Deze huurvoorwaarden van Xclusive.Travel zijn van toepassing op alle reserveringen en boekingen bij Xclusivevillas.com.,
  XclusiveBarbados.com of andere websites van Xclusive.Travel, hierna te noemen XT.
  Voor sommige villa’s kunnen echter afwijkende of bijkomende voorwaarden gelden. In dergelijke gevallen worden deze voorwaarden bij de huurvilla of -appartement vermeld.
 2. Xclusivevillas.com bemiddelt in de verhuur en huur van vakantievilla’s tussen villa eigenaren en huurders (en mogelijk andere reisonderdelen behorende bij het aangeboden reispakket). 
 3. Onder de vakantievilla wordt verstaan de betreffende vakantieaccommodatie met erf, bijgebouwen, zwembad, inventaris en alle bij de vakantieaccommodatie en het erf behorende (roerende) zaken. In sommige gevallen kunnen bepaalde ruimtes afgesloten zijn voor huurders.
 4. Degene die de huurovereenkomst via Xclusivevillas.com aangaat en degene(n) die namens of voor wie de eerst genoemde een huurovereenkomst aangaat, wordt/worden hierna met "huurder" aangeduid.

 

Artikel 2 Reservering en betaling

 1. Xclusivevillas.com is bevoegd de bij de reservering opgegeven prijzen te wijzigen, in het geval tussen de feitelijke boeking en de start van de geboekte periode een termijn verstrijkt van 6 maanden of langer. Bij een verhoging van de prijs van meer dan 5% heeft de huurder dan de mogelijkheid tot annuleren. Reeds door huurder aan Xclusivevillas.com betaalde bedragen zullen dan terugbetaald worden met uitzondering van de reserveringskosten en evt. betaalde (verzekerings)premies.
 2. Met de verzending van het ingevulde reserveringsformulier of e-mail met reserveringsgegevens of telefonische reserveringsopname verklaart huurder kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de huurvoorwaarden, eventuele afwijkende of bijkomende voorwaarden en de disclaimer.
 3. De boeking komt definitief tot stand zodra de reservering door Xclusivevillas.com is ontvangen en de beschikbaarheid van de vakantievilla telefonisch, per e-mail of anderszins door Xclusivevillas.com is bevestigd.
 4. Het aanbod van Xclusivevillas.com is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Deze herroeping kan te allen tijde geschieden, doch uiterlijk binnen 72 uur na aanvaarding door de huurder.
 5. Na de in lid 3 bedoelde bevestiging ontvangt huurder de definitieve boekingsbevestiging per e-mail.
 6. Uiterlijk 7 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging dient de aanbetaling van tenminste 35% van de totaal overeengekomen huursom inclusief bijkomende kosten alsmede de reserveringskosten op de aangegeven bankrekening bijgeschreven te zijn.
 7. De restant betaling van 65% en de eventueel aan Xclusivevillas.com te betalen waarborgsom en bijkomende kosten dienen uiterlijk 8 weken vóór het begin van de huurperiode te zijn bijgeschreven op de opgegeven bankrekening van Xclusive.Travel.
 8. Bij boeking binnen 8 weken vóór het begin van de huurperiode, dient de gehele huursom inclusief bijkomende kosten binnen 7 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging, in één keer telefonisch dan wel via internet bankieren te worden overgemaakt.
  Bij een boeking binnen 14 dagen voor het begin van de huurperiode, dient de gehele huursom binnen 24 uur - spoedbetaling  - te worden overgemaakt en daadwerkelijk te zijn ontvangen.
 9. Bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting van de huursom is de huurder automatisch in verzuim. Xclusivevillas.com stuurt in dat geval per e-mail een herinnering of aanmaning. Heeft de huurder binnen 5 dagen na de datum van deze herinnering / aanmaning nog niet aan Xclusive.Travel betaald dan wordt de boeking geacht geannuleerd te zijn. Xclusivevillas.com behoudt zich het recht voor de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 10 van deze voorwaarden in rekening te brengen.
 10. De verschuldigde huursom inclusief bijkomende kosten moet in zijn geheel door Xclusive.Travel  zijn ontvangen voordat de reisdocumenten worden verzonden.

 

Artikel 3 Huursom

 1. De opgegeven huurprijzen zijn per dag (buiten Europa) of per week (binnen Europa) verschuldigd tenzij anders staat aangegeven of wordt overeengekomen.
 2. Bij de huursom zijn tenzij anders vermeld inbegrepen de kosten van normaal gebruik van gas, water, elektriciteit, internet.
 3. Bij de huursom is niet inbegrepen de huur van bedlinnen/handdoeken, kinderbedje, eindschoonmaak, tenzij anders is aangegeven
 4. Voor het gebruik van zwembadverwarming en airconditioning is het mogelijk dat een toeslag in rekening wordt gebracht.
 5. Binnen Europa geldt de zaterdag veelal als dag van aankomst en dag van vertrek. Buiten Europa zijn standaard andere wisseldagen mogelijk. Dit staat dan aangegeven bij de desbetreffende villa.
 6. Op aanvraag kan het verblijf verlengd worden per dag. De aankomstdag wordt als gehele huurdag beschouwd. Normaliter telt de vertrekdag niet mee als huurdag, zolang uiterlijk voor 10.00 uur is vertrokken uit de huurwoning. Nadien kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 4 Waarborgsom

 1. Eigenaren van de door Xclusivevillas.com verhuurde vakantievilla's vragen de huurder meestal een waarborgsom. De hoogte van de waarborgsom wordt vermeld bij de boeking of bevestiging. Bij het niet tijdig overboeken van de waarborgsom heeft de eigenaar/beheerder het recht de huurder de toegang tot de vakantievilla te weigeren. De waarborgsom kan door Xclusivevillas.com of ter plaatse worden geïnd, maar wordt altijd ten behoeve van de eigenaar geïnd.
 2. Xclusivevillas.com heeft geen enkele zeggenschap over de waarborgsom. Het voldoen van de waarborgsom en het terug ontvangen is een zaak tussen de eigenaar/beheerder en de huurder. Xclusivevillas.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van hierdoor ontstane problemen.
 3. In een aantal gevallen neemt Xclusivevillas.com de waarborgsom namens de eigenaar in ontvangst. Ook in dat geval heeft Xclusivevillas.com ter zake geen enkele zeggenschap en is zij gehouden om de waarborgsom op eerste verzoek aan de eigenaar ter beschikking te stellen. Na de huurperiode kan de waarborgsom pas met instemming van de eigenaar teruggestort worden. Als de waarborgsom aan Xclusivevillas.com voldaan moet worden, dient deze gelijk met de (restant) huursom te worden voldaan. Na de huurperiode wordt de waarborgsom, mits er toestemming van de eigenaar is gekomen, uiterlijk 14 dagen na het einde van de huurperiode terug gestort.
 4. De borg kan ook worden gebruikt voor het verrekenen van eventuele kosten voor schoonmaak, beschadiging, breuk e.d. telefoon, elektra en andere voorzieningen. In deze gevallen is de termijn van 14 dagen niet altijd haalbaar.

 

Artikel 5 Bijkomende kosten

 1. Bijkomende kosten, zoals de kosten voor eindschoonmaak, huur bedlinnen en (bad)handdoeken, huur kinderbedje, toeristenbelasting e.d. dienen eventueel ter plaatse aan de sleutelhouder of eigenaar/verhuurder te worden voldaan of worden vooraf geind door XclusiveVillas.com als aanvullende kosten bij de huursom. Xclusivevillas.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tussentijdse wijzigingen in de vermelde bedragen.

 

Artikel 6 Accommodatie Inventaris, Reis- en Annuleringsverzekering

 1. Xclusive.Travel sluit in samenwerking met Allianz Global Assistance en Faber Verzekeringen in principe automatisch de Accommodatie Inventaris Verzekering voor u af. Dit ter bescherming van u als huurder. Hierdoor bent u, na betaling van de verzekeringspremie, verzekerd voor schade die ontstaat aan het gehuurde.
  Uw W.A. verzekering dekt veelal geen schades die toegebracht worden aan eigendommen van anderen, wanneer u deze gebruikt of leent, al dan niet tegen betaling. Eventuele schade is volgens de polisvoorwaarden gedekt tot een maximum van € 2.500.- per huurovereenkomst. Deze verzekering is geen vervanging van de borgsom die vaak standaard door eigenaren wordt verlangd.
  Indien bij schade (een deel van) de borgsom wordt aangewend om de kosten te dekken, kan de huurder deze berekende kosten uit de Accommodatie Inventarisverzekering laten uitkeren.  
 2. De premie van de Accommodatie Inventaris Verzekering is € 25,- inclusief poliskosten en 21% assurantiebelasting. Bij uitkeren van mogelijke claims is een eigen risico van € 25,- van kracht voor de huurder. 
 3. Via Xclusivevillas.com kunt u in samenwerking met Europeesche Verzekeringen ook een reis- of annuleringsverzekering afsluiten. Wij bieden u standaard maar optioneel een annuleringsverzekering aan omdat deze verzekering u het volledige huurbedrag terugbetaalt als u uw vakantie vroegtijdig moet beëindigen. Dus ook de dagen die u er al op heeft zitten. De reisverzekering dekt andere onderdelen voor, tijdens of direct na de reis.
 4. De boekingsbevestiging is tevens de polis voor de Annulering- Reis-en/of Accommodatie Inventaris Verzekering afgesloten via Faber Verzekeringen bij Allianz Global Assistance of Europeesche Verzekeringen. 
 5. Prijzen, kosten en assurantiebelasting zijn onderhevig aan (wettelijke) wijzigingen.

Artikel 7 Stichting Webshop Keurmerk en Garantiefonds van Gespecialiseerde Touroperators.

 1. Xclusive.Travel is aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk. Binnen de grenzen van de SWK-
  regeling vallen de op de websites van Xclusive.Travel gepubliceerde vakantievilla’s eveneens onder de voorwaarden van Webshop Keurmerk, zolang deze niet met elkaar in tegenspraak zijn. De huurvoorwaarden van Xclusive.Travel overrulen in dat geval voorwaarden van Webshop Keurmerk.
 2. Mogelijk is een geboekte villa tevens gedekt met een SGR-garantie, GGTO-garantiefonds of vergelijkbare buitenlandse garantieregeling zoals ABTA, afhankelijk van de verhurende partij. Op verzoek wordt aangegeven of van een garantieregeling tegen insolventie van de verhurende partij sprake is.
 3. Xclusive.Travel en daarmee Xclusive Villas / XclusiveVillas.com is zelf aangesloten bij GGTO, het garantefonds voor gespecialiseerde touroperators.
 4.  Het Garantiefonds GGTO garandeert reizigers met een pakketreis (tenminste twee reisonderdelen), die geboekt hebben bij een aangesloten touroperator dat zij het reeds betaalde deel van de reissom terugkrijgen indien de betreffende touroperator in financieel onvermogen komt en om die reden de reis niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn  voor het vertrek maar ook tijdens de reis. 
  Bovendien garandeert GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.
  Een garantieregeling als deze is voor iedere aanbieder van pakketreizen wettelijk verplicht. 
  Per boeking van de pakketreis wordt € 15,- als klantbijdrage voor de GGTO-garantie berekend. 

 

Artikel 8 Reisbescheiden

 1. Indien wij de gehele huursom, de eventuele waarborgsom alsmede de bijkomende kosten hebben ontvangen, mailen wij u tnminste 14 dagen voor aanvang van de huurperiode de uitvoerige reisbescheiden met o.a. het adres van uw vakantievilla, de naam en contactgegevens van de beheerder en een routesuggestie naar uw vakantievilla.

Artikel 9 Aankomst en vertrek

 1. Tenzij de eigenaar andere tijden hanteert is de gehuurde villa beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode begint en dient de villa de laatste dag van de huurperiode vóór 10.00 uur verlaten te zijn. De huurder dient altijd van te voren contact met de beheerder op te nemen om het verwachte tijdstip van aankomst en vertrek te melden.
 2. Binnen Europa zijn aankomsten na 19.00 uur vaak niet standaard mogelijk. De beheerder kan aan de huurder een toeslag vragen voor een aankomst na 19.00 uur. Xclusivevillas.com heeft hierop geen invloed en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien blijkt dat aankomst na 19.00 uur niet mogelijk is.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is zaterdag de aankomst- en vertrekdag voor villa’s binnen Europa.

 

Artikel 10 Wijzigingen door huurder

 1. Iedere wijziging van de boeking behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xclusivevillas.com.
 2. Tot 28 dagen vóór de eerste dag van het geboekte verblijf kan huurder wijziging in de boeking verzoeken. Voor elke wijziging brengt Xclusive.Travel € 50,- in rekening.
 3. Indien de huurder de boeking wijzigt binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode, zijn de annuleringsbepalingen van artikel 11 van toepassing.

 

Artikel 11 Annulering door huurder

 1. De huurder dient te annuleren tijdens kantoortijden (maandag t/m vrijdag, feestdagen uitgezonderd). Indien na kantoortijden wordt geannuleerd, wordt de annulering geacht te zijn gedaan op de eerstvolgende werkdag.
 2. Bij annulering van de boeking door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht tenzij en in dat geval voor zover een annuleringsverzekering afgesloten is en die dekking biedt:
 • bij annulering tot 8 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: het aanbetalingbedrag als bedoeld in artikel 2 lid 6.
 • bij annulering vanaf 8 weken vóór de eerste dag van het geboekte verblijf: de volledige huursom.
 1. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledig huursom verschuldigd.
 2. Reserveringskosten en verzekeringspremies worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 12 Wijziging door Xclusivevillas.com

 1. Xclusivevillas.com heeft het recht de boeking te wijzigen dan wel te ontbinden wegens gewichtige omstandigheden waaronder wordt verstaan omstandigheden die maken dat nakoming van Xclusivevillas.com in redelijkheid niet kan worden gevergd (bijvoorbeeld verkoop van de gehuurde villa of een onvoorziene gebeurtenis die de villa onverhuurbaar maakt).
 2. Indien Xclusivevillas.com en/of de eigenaar door oorlog, staking, natuurramp, brand, buitengewone weeromstandigheden, overlijden eigenaar, beperkende overheidsmaatregelen, enige verplichting, geheel of ten dele niet c.q. niet tijdig kunnen nakomen, kan de boeking door hen worden ontbonden, zonder dat de huurder enige aanspraak heeft op schadevergoeding.
 3. Xclusivevillas.com zal in geval van annulering als genoemd in lid 1 trachten een alternatief aan te bieden in de vorm van minstens een gelijkwaardige accommodatie. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van de volledige reissom plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de annulering zal niet door Xclusive.Travel worden vergoed.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Xclusivevillas.com kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurder en anderen die zich in of om het gehuurde bevinden. Indien sprake is van een dergelijke schade of ongemakken, is de huurder verplicht Xclusivevillas.com daarvan terstond in kennis te stellen, zodat Xclusivevillas.com pogingen in het werk kan stellen de schade of ongemakken te beperken of te verhelpen. De huurder verplicht zich medewerking te verlenen aan het oplossen van eventuele klachten. Vroegtijdig vertrek zonder dat Xclusivevillas.com daarmee heeft ingestemd geeft de huurder geen aanspraak op restitutie van door hem betaalde bedragen.
 2. De gebieden waar Xclusivevillas.com vakantievilla’s verhuurd hebben een vergroot risico op natuurrampen (bosbranden, overstromingen). Xclusivevillas.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van dergelijke gebeurtenissen. De huurder dient zich te allen tijde zodanig te gedragen dat er door zijn doen of laten geen brand kan ontstaan.
 3. Xclusivevillas.com is niet gebonden aan kennelijke fouten en of vergissingen op deze website of andere kennisgevingen.
 4. De afstanden en afmetingen die op de website vermeld staan, zijn bij benadering vastgesteld en kunnen enigszins afwijken van de werkelijkheid. In geval van afwijkingen in de afstanden of afmetingen kunnen Xclusivevillas.com noch de eigenaar/verhuurder aansprakelijk gesteld worden.
 5. Xclusivevillas.com kan de werking van (draadloos) internet niet garanderen ook al is aangegeven dat het aanwezig is bij een villa. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een (draadloos) internet kan Xclusivevillas.com noch de eigenaar/verhuurder worden aangerekend.
  Mogelijke aanwezigheid van internet wordt niet als onderdeel van de huuroverenkomst gerekend, maar aangeboden als aanvullende service.
 6. Xclusivevillas.com draagt geen verantwoordelijkheid voor journalistieke publicaties, teksten, foto's, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover deze onder verantwoordelijkheid van derden wordt uitgegeven.
 7. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezien van volwassenen het zwembad betreden. In geval van ongevallen kunnen Xclusivevillas.com en de eigenaar/verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden. Ook voor andere ongevallen in of om het gehuurde kunnen Xclusivevillas.com en de eigenaar/verhuurder niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Artikel 14 Verplichtingen van huurder

 1. De huurder is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Xclusivevillas.com. Huurder is, zowel jegens de eigenaar als jegens Xclusivevillas.com, aansprakelijk voor de tijdens het verblijf ontstane schade aan de vakantievilla. Huurder dient zich te realiseren dat Xclusivevillas.com vakantievilla's van particulieren derden bemiddelt voor verhuur en dient zich in alle gevallen als een goed huurder te gedragen. Xclusivevillas.com gaat ervan uit dat huurder een Aansprakelijkheid Verzekering Particulieren heeft.
 2. Het is niet toegestaan om in de vakantievilla’s te roken. Aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis.
 3. Het aantal personen genoemd in de beschrijving van de vakantievilla is het maximum toegestane aantal (inclusief kinderen) en mag niet overschreden worden, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen met Xclusivevillas.com, in welk geval Xclusivevillas.com gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen. Huurder dient bij reservering het juiste aantal personen op te geven. Mocht dit aantal later wijzigen dan dient huurder dit aan Xclusivevillas.com door te geven. Dit geldt ook voor eventuele gasten. Bewoning door meer personen dan het maximum toegestane zonder toestemming van Xclusivevillas.com geeft de eigenaar/verhuurder het recht de boeking met onmiddellijke ingang te ontbinden. De huurder raakt automatisch in verzuim ter zake zijn verplichting uit boeking en is schadeplichtig.
 4. Xclusivevillas.com en huurder komen overeen de hierdoor door Xclusivevillas.com geleden schade bij voorbaat te bepalen op € 150,00 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane overschrijdt. Deze bepaling moet worden gezien als een boetebeding en geldt onverminderd het recht van Xclusivevillas.com alsnog nakoming en of aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.
 5. De huurder is verplicht de door de eigenaar vastgestelde regels na te leven. Indien de huurder zich niet aan de regels houdt, kan de eigenaar/verhuurder hem verplichten de gehuurde vakantievilla te verlaten, waarbij de huurder geen recht op teruggaaf van de betaalde huursom en/of schadevergoeding heeft. Daarnaast heeft de eigenaar/verhuurder in dat geval het recht de waarborgsom te behouden ter dekking van de door hem geleden schade.
 6. Huurder die zodanige hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een verblijf in de gehuurde vakantievilla daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Xclusivevillas.com van (voortzetting van) het verblijf worden uitgesloten, indien van Xclusivevillas.com in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van huurder, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
 7. Indien er een wettelijke verplichting is om zwembaden te voorzien van een alarm, afscheiding of afdekking, dan is huurder verplicht het alarm in te schakelen, de afscheiding te sluiten of de afdekking te installeren zodra het zwembad niet in gebruik is.


Artikel 15 Vrijwaring

 1. Huurder vrijwaart Xclusivevillas.com van de verplichting om schade te betalen aan de eigenaar voor schade aan de vakantievilla ontstaan ten gevolge van of tijdens het verblijf van de huurder.
 2. Hetzelfde geldt voor schade bij en te betalen aan derden.

 

Artikel 16 Rente en incassokosten

 1. De huurder die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Xclusive.Travel heeft voldaan, is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 2% over iedere maand of gedeelte van een maand. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 50,00.

 

Artikel 17 Klachten

 1. Klachten tijdens het verblijf dienen uiterlijk binnen 24 uur bij de beheerder ter plaatse te worden ingediend en met deze te worden opgelost. Mocht de klacht niet ter plaatse opgelost kunnen worden, dan is de huurder verplicht Xclusivevillas.com hiervan terstond in kennis te stellen, zodat Xclusivevillas.com pogingen in het werk kan stellen de klacht verhelpen
 2. Vroegtijdig vertrek zonder dat Xclusivevillas.com tot het verhelpen van de klacht in de gelegenheid is gesteld of zonder dat Xclusivevillas.com daarmee heeft ingestemd, geeft de huurder geen aanspraak op restitutie van de door hem betaalde bedragen.
 3. Schadeclaims, inclusief die met betrekking tot gederfde vakantievreugde, kunnen nimmer het bedrag van de huursom overschrijden. Klachten en claims die Xclusivevillas.com niet binnen 2 weken na vertrek uit de vakantievilla schriftelijk hebben bereikt, kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Alle aanspraken vervallen als de genoemde termijn van 2 weken is verstreken.

 

Artikel 18 Rechtskeuze

 1. Op alle geschillen voortvloeiend uit de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  Eventuele meningsverschillen over de interpretatie van onze huurvoorwaarden of over de kwaliteit van de door u gehuurde vakantievilla, lossen wij bij voorkeur in onderling overleg op.
  Klachten over de gehuurde vakantievilla of pakketreis kunnen bij Webshop Keurmerk worden aangemeld en worden bij ontvankelijkheid behandeld door de ingestelde geschillencommissie die een bindende uitspraak doet.
  Mocht het toch tot een procedure komen dan is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd van dergelijke geschillen kennis te nemen.

  Download hier de printversie van XT-Huurvoorwaarden 
XclusiveVillas.com
bemiddelt in de verhuur van luxe
en exclusieve vakantievilla's op
de mooiste locaties in de wereld.
Zoek en boek uw vrijstaande
exclusieve vakantievilla of luxe vakantiehuis met zwembad.

XclusiveVillas.com
Ter Nieuwburgstraat 18
2548 SC Den Haag, NL
T:+31 (0)651 380402
E-mail: mail@XclusiveVillas.com
 • Zuid-Frankrijk - St. Tropez, Ste. Maxime, Cannes, Monaco
 • Italie - Umbrie, Bloemenriviera, Adriatische kust, Ligurische kust, Sicilie
 • Portugal - Algarve, Beira Alta
 • Spanje - Marbella, Barcelona, Malaga, Ibiza, Canarische eilanden, Mallorca, Menorca, Costa's
 • Caribisch gebied - Aruba, Bonaire, Curacao, St. Maarten, Jamaica, Barbados, Bahama's
 • Indonesie - Bali